Privacy Policy Duinbergen Clinic

Duinbergen Clinic staat voor patient veiligheid, correcte informatievoorziening en integriteit met als doel u een goed gevoel te geven over u zelf. Het is dus vanzelfsprekend dat wij op een zorgvuldige wijze met uw gegevens omgaan.

Daarom doen we u 4 privacy beloftes:

 1. We beschermen uw persoonlijke gegevens alsof het die van onszelf zijn
 2. We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen om al onze patiënten de best mogelijke zorg te geven zoals omschreven in deze privacyverklaring en voor goede communicatie met u.
 3. We bewaren uw gegevens zorgvuldig in een versleutelde database en zijn gebonden aan de geneeskundige geheimhoudingsplicht en zullen dus nooit gegevens van u verkopen of afstaan aan derden.
 4. We delen uw persoonlijke gegevens alleen als dit strikt noodzakelijk is voor een succesvolle behandeling.

Welke gegevens worden door ons verwerkt?

Alle persoonlijke gegevens die we verzamelen worden verwerkt in overeenstemming met alle toepasbare data beschermingswetten en principes, inclusief de EU General Data Protection Regulation 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische wetten die van toepassing zijn op Data Bescherming.

Als privékliniek is het voor ons noodzakelijk veel verschillende categorieën persoonlijke gegevens van onze patiënten te verzamelen, de meeste hiervan is onderworpen aan de geneeskundige geheimhouding-plicht.

Deze categorieën van gegevens hebben we nodig om u te identificeren, om een diagnose te stellen en behandeling te kiezen, om te communiceren met patiënten en de kwaliteit van de zorgverlening te garanderen.

Hieronder vindt u een globale lijst van gegevens die we verwerken voor Duinbergen Clinic:

De volgende persoonsgegevens verzamelen wij via de website via de contactformulieren:

 • Naam
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Behandeling
 • Eventuele ingevoerde vragen/opmerkingen

Gegevens die Duinbergen-Clinic verzameld indien een behandeling wordt uitgevoerd.
Persoonsgegevens:

 • Naam en adresgegevens incl. nationaliteit
 • Telefoon en email adres
 • Geboortedatum
 • Rijksregister nummer
 • Verzekeringsgegevens

Medisch dossier:

 • Huisarts
 • Medische voorgeschiedenis, mn:
  • Medicatie
  • Allergieën
  • Rook en drinkgewoontes
  • Ziektes en aandoeningen (bv. Suikerziekte, hoge bloeddruk etc)
  • Eerdere operaties (gewoon en esthetisch)
  • Eerdere esthetische behandelingen
  • Eerdere behandelende artsen
  • Medische voorgeschiedenis van familie indien relevant
 • Reden van bezoek
 • Behandel data
 • Medische gegevens met betrekking tot de gewenste behandeling (incl. fotos, 3D opnames, laboratorium resultaten, anatomische pathologie, radiologie etc)

Marketing gegevens

 • Bron gegevens (hoe hebben mensen van Duinbergen Clinic gehoord?)
 • Gegevens voor kwaliteit verbetering (Patient feedback over zorg, brochures, website etc, ontvangen klachten, incident registratie)
 • Wens tot ontvangen nieuwsbrief
 • Website bezoek

Hieronder vindt u een globale lijst van gegevens die we verwerken voor MediSpa Knokke
De volgende persoonsgegevens verzamelen wij via de website via de contactformulieren:

 • Naam
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Behandeling
 • Eventuele ingevoerde vragen/opmerkingen

Gegevens die MediSpa Knokke verzamelt indien een behandeling zal worden uitgevoerd:

  Persoonlijke schoonheid gegevens

 • Verzorging gewoontes
 • Zon gewoontes
 • Verzorging producten
 • Estheticienne bezoek /li>
 • Aangekochte producten
 • Verrichte diensten (huidanalyse, gelaatsverzorging, LPG, Dieet, etc)

Marketing gegevens

 • Bron gegevens (hoe hebben mensen van MediSpa Knokke gehoord?)
 • Gegevens voor kwaliteit verbetering (feedback over behandeling, brochures, website etc, ontvangen klachten, incident registratie)
 • Wens tot ontvangen nieuwsbrief
 • Website bezoek

Doeleinden gegevens verwerking

We verzamelen uw gegevens niet zonder achterliggende reden. De meeste gegevens hebben we nodig om u veilige medische behandelingen aan te kunnen bieden, inclusief de voor en nazorg. De resterende gegevens zijn nodig voor een goede organisatie van de kliniek en om huidige en toekomstige patienten goed voor te kunnen lichten wat ze mogen verwachten van Duinbergen Clinic en MediSpa Knokke.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor enkele of alle volgende redenen:

 • Consultaties en behandelingen in Duinbergen Clinic
 • Opnames en operaties in AZ Zeno
 • Implantaat registratie
 • Communicatie met huisarts en andere behandelende artsen
 • Communicatie met verzekeringen en mutualiteiten om terugbetaling te verkrijgen
 • Bijhouden medisch dossier
 • Voorschrijven van medicatie
 • Opstellen van consentformulieren
 • Registreren en opvolgen van complicaties en klachten
 • Rapportering van infectieuze aandoeningen
 • Multidisciplinair Oncologisch overleg
 • Genereren van facturen en betalingsverzoeken voor behandelingen
 • Registreren van aangekochte producten en hulpmiddelen
 • Patiënt tevredenheid enquêtes
 • Overdracht aan andere specialisten
 • Communicatie met u
 • Communicatie met andere patiënten als u daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven (voor-na foto’s bijvoorbeeld)
 • Medisch wetenschappelijk onderwijs als u daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven
 • Medisch wetenschappelijk onderzoek als u daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven

Beveiliging

Wij nemen strenge beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen die personen toegang hebben tot je gegevens voor wie dat echt noodzakelijk is. De toegang tot je gegevens is afgeschermd en we controleren onze beveiligingsmaatregelen regelmatig.

We bewaren uw medische gegevens conform artikel 46 van de Code van Geneeskundige Plichtenleer tot 30 jaar na het laatste patienten contact.

Uw privacy en derde partijen

De belangrijkste derde partijen zijn andere gezondheidszorg beoefenaars, AZ Zeno, uw mutualiteit en verzekeringen. Uitwisseling van uw gegevens zal dan als doel hebben u de meest veilige en beste behandeling te geven.

Uiteraard onthullen we slechts de persoonlijke gegevens die zij nodig hebben om de diensten te verlenen die wij van hen vragen in uw belang. Waar mogelijk zullen we uw gegevens anonimiseren.

Met uw toestemming delen we een beperkte hoeveelheid niet-gevoelige gegevens met derde partijen in de volgende gevallen:

 • Voor het verbeteren van onze website, onze diensten en onze communicatie met patiënten.
  We gebruiken software van andere partijen om u nieuwsbrieven te sturen en om de website te optimaliseren. We gebruiken hiervoor onder andere Google Analytics, WordPress en Mailchimp waarmee we verwerkersovereenkomst hebben gesloten.
 • Cookies
  Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten over bijvoorbeeld de pagina’s die u bezocht. Bekijk onze Cookie Policy voor alle informatie over cookies die we gebruiken op onze website.

Websites van derden

Onze privacy- en cookie policy zijn niet van toepassing op websites van anderen waar wij naartoe linken vanuit onze website. Wij kunnen natuurlijk niet beoordelen of zij net zo correct met uw gegevens omgaan zoals wij dat doen. Beland je op een website van een ander bedrijf, vergeet dan niet om goed hun privacy- en cookieverklaring door te lezen voordat u uw persoonsgegevens deelt.

Uw privacy rechten

Als gebruiker van onze website en onze diensten hebt u een aantal rechten. Zo hebt u het recht te weten welke de persoonlijke gegevens wij over u hebben, waarom we die gegevens hebben en waarvoor we die gegevens bewaren. Als uw persoonlijke gegevens incompleet of incorrect zijn heeft u het recht dat te corrigeren. Wij zouden u aan willen moedigen dat te doen om zo te zorgen dat onze gegevens juist en up to date zijn. Verder heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten wissen, om uw toestemming tot gebruik op elk moment in te trekken en om verdere verwerking van gegevens (tijdeljk) stop te zetten. Tenslotte mag u vragen uw persoonlijke gegevens te ontvangen of door te sturen aan anderen. Uiteraard zullen we dan vragen u eerst adequaat te identificeren.

Indien u gebruik wenst te maken van uw rechten, vragen we u contact met ons op te nemen. Dat kan telefonisch dan wel via email. Hier onder vindt u alle relevante contactgegevens.

Het is ook mogelijk om contact op te nemen met ons wanneer u niet één van uw privacy rechten wil uitoefenen, maar een klacht wil indienen over iets waar u niet tevreden over bent.

contact gegevens

Mocht u na het lezen van onze Privacy Policy en/of Cookie policy nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Bedrijfsnaam:            Duinbergen Clinic BV

Adres:                          Duinbergenlaan 33

8301 Knokke Heist

Belgie

Email adres:               info @ duinbergen-clinic. be

BTW-nr:                      BE0879.739.817

NB: Deze Privacy Notice kan ten allen tijde worden aangepast indien nodig. De meest recente versie kan worden gevonden op onze website: www.duinbergen-clinic.be