Dr. Thierry Beyens – Vaatspecialist

Vaat chirurg

Dr. Thierry Beyens - Vaatspecialist

Heel veel personen, voornamelijk vrouwen, hebben last van spataders. Het gaat hier niet alleen om een esthetisch maar ook om een functioneel probleem. Spataders worden veroorzaakt door slecht werkende klepjes binnen de aders waardoor het bloed niet normaal terugstroomt naar het lichaam. Patiënten verwachten een efficiënte en simpele oplossing voor deze pathologie.

Recent is er grote vooruitgang geboekt op het vlak van de behandeling van spataders waardoor de behandeling quasi ambulant kan gebeuren. De klassieke behandeling waar de spataders chirurgisch verwijderd worden is voorbijgestreefd.

Voor de grote spataders laat de endoveneuze behandeling met laser en radiofrekwentie de occlusie van de hoofdspatader toe via zeer kleine incisies op ambulante basis. Om steriliteitsredenen blijft het wenselijk deze ingreep in een ziekenhuis uit te voeren.
De exolaser , thermocoagulatie en de endoveineuze radiofrekwentie laten toe om kleinere, secundaire varices te behandelen wanneer de klassieke behandeling (sclerotherapie) niet mogelijk is of niet wenselijk is.

Het is nu mogelijk alle types spataders endoveneus te behandelen zelfs indien de diameter kleiner is dan 3 mm .
De grotere spataders en incompetente perforanten die aan de oorsprong van de spataders liggen kunnen met de EVRF techniek endoveneus verwijderd worden met behulp van mini catheters.

Kleine spataders kunnen met de thermocoagulatie techniek en de exolaser volledig verwijderd worden.
Het principe van de exolaseren thermocoagulatie bestaat uit de transcutane opwarming van het bloed in de spatader waardoor de cellen in de vaatwand denatureren en de spataders na enkele weken verdwijnen. De huid zelf blijft intact.
De behandeling is quasi pijnloos, is niet seizoengebonden en kan op alle huidtypes toegepast worden.